Word ook vriend van de stichting Garrelsorgel Purmerend

Het in eigendom hebben van historische orgels, dus het beheren, onderhouden en doen gebruiken: het kost veel geld. De Stichting Garrelsorgel Purmerend staat als eigenaar van het Garrelsorgel en het Bätz-orgel in de Nicolaaskerk van Purmerend voor die taak. Waarbij wij ons gelukkig mogen prijzen dat de gemeente Purmerend onze stichting in de uitvoering van die taak financieel steunt. Het Garrelsorgel is het belangrijkste monument van de stad Purmerend en de gemeente ziet de grote waarde daarvan in.

Onze stichting werkt uitsluitend met inzet van vrijwilligers, de gemeente Purmerend steunt ons, en er zijn de

'Vrienden van het Garrelsorgel van Purmerend'

Niet alleen verschaft hun bijdrage enige verlichting in de financiën, zij bezoeken onze concerten en vinden het belangrijk dat onze stichting zijn taak kan uitvoeren. Kortom, zij hechten belang aan de instandhouding en het gebruik van het Garrelsorgel van Purmerend!
'Vriend'-zijn van het Garrelsorgel betekent een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 20. Tegenover dit bescheiden bedrag staat dat u altijd gratis toegang heeft bij de concerten die onze stichting organiseert (en dat zijn er tenminste drie per jaar). Ook ontvangt u korting op de uitgaven van onze stichting: cd's en publicaties. En periodiek een 'Vriendenbrief' met informatie over de concerten, de orgels, de publicaties, enz.
Maar het belangrijkste is dat u aangeeft het Garrelsorgel op zijn waarde te schatten!
Vele Purmerenders weten dat zich in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt een beroemd orgel bevindt. Er is zelfs een straat naar de bouwer ervan genoemd: de Rudolph Garrelsstraat. 

En waarom dan geen 'Vriend van het Garrelsorgel van Purmerend' worden?  Doen!!


U kunt u als 'Vriend' opgeven door een e-mail te sturen naar info@garrelsorgelpurmerend.nl
Zie ook de rubriek Neem contact op op deze website.
En natuurlijk kunt u bij de concerten in de Nicolaaskerk altijd één van onze bestuursleden vertellen dat u graag 'Vriend van het Garrelsorgel van Purmerend' wil worden. 
Wij zullen u van harte verwelkomen!