Stichting Garrelsorgel Purmerend

De Stichting Garrelsorgel Purmerend heeft tot doel het beheren en optimaal doen gebruiken van het monumentale Garrelsorgel van Purmerend. Tevens beheert de stichting het historische  Bätz-orgel in de Nicolaaskerk. De stichting heeft beide instrumenten in eigendom.

De stichting organiseert concerten, demonstraties, excursies e.d. rondom het Garrelsorgel, waarbij ook de andere orgels van de Nicolaaskerk worden betrokken. Ook faciliteert de stichting excursies, bespelingen en bezoeken van derden. Voor het Garrelsorgel bestaat veel nationale- en internationale belangstelling. Uitgave van cd's en publicaties behoort eveneens tot de activiteiten van de stichting. 
Zo werd in 2007 het boek Barok in het Noorderkwartier gepubliceerd. Een uitgebreid werk van wetenschappelijk niveau over het Garrelsorgel met daarin tevens veel informatie over de vroegere gotische kerk, het vroegere orgel en de huidige Nicolaaskerk.
De stichting draagt zorg voor het onderhoud en beheer van het Garrelsorgel en het Bätz-orgel en ziet toe op het zorgvuldige gebruik van de instrumenten.
De stichting werkt nauw samen met de gemeente Purmerend en de R.K. geloofsgemeenschap HH Nicolaas- en Catharina.
De activiteiten van de stichting worden mogelijk gemaakt door structurele financiële ondersteuning van de gemeente Purmerend. Daarmee geeft de gemeente uitdrukking aan het grote belang dat zij hecht aan het goede beheer en het optimale gebruik van het Garrelsorgel, het belangrijkste monument van de stad!

Het bestuur van de Stichting Garrelsorgel Purmerend is als volgt samengesteld:
Peter van Voorst
voorzitter/secretaris
Wilco Gijzen
penningmeester
Drs. Jan Albert Jong
publiciteit en website
Ria van Laar
namens de gemeente Purmerend
Dick Scharn
namens de RK Parochie
Kees Sierman
algemeen lid

   
Voor de adresgegevens en contact zie de rubriek Neem contact op.