Van het bestuur

Activiteitenverslag 2017:beknopte weergave van de activiteiten in 2017. 
Alle activiteiten vonden plaats in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt te Purmerend.

Door de stichting georganiseerde concerten:
- 22 januari "Garrels-Nieuwjaarsconcert": Henk van Zonneveld, orgel &
       Barnabás Hegyi, countertenor. Met aansluitend de traditionele informele 
       nieuwjaarsreceptie voor alle aanwezigen.
- 23 april: "Geen Dag zonder Bach": Tjeerd van der Ploeg, orgel.
- 29 juli: Tjalling Roosjen, orgel & Lucia van Vugt, sopraan.
- 26 augustus: Marjan van der Ploeg, orgel & Esther van der Ploeg, hobo.
- 24 september: ‘Garrels-Herfstconcert’: Dick Koomans, orgel & Yu Nagayama, orgel & 
       Pieter Affourtit,   viool.

De concerten op 29 juli en 26 augustus waren zogeheten ‘laagdrempelige gratis toegankelijke’ concerten op de zaterdagmiddag. Alle concerten stonden in het teken van ‘275 jaar Garrels-orgel van Purmerend’. De twee zomerconcerten ook in het teken van ‘600 jaar Parochie in Purmerend’.

Gefaciliteerd en ondersteund:
- Concert 'Stichting Orgelkring Waterland', 19 juli, organist Peter Ouwerkerk.
- ‘Open Monumentendag’ (Wim Stroman), 9 september.
- Masterclass Buxtehude/Bach door Tjeerd van der Ploeg, 14 oktober.

Door het jaar heen werden organisten in staat gesteld het Garrels-orgel te bespelen en werden groepsexcursies en individuele belangstellenden ontvangen, deze zowel vanuit Nederland als van elders (met vanuit de stichting de ontvangst en begeleiding). Hiervan ook te noemen het bezoek van ‘Haags Orgelcontact’ op 3 juni.

In het kader van ‘275 jaar Garrels-orgel’ werd door de stichting het boek ‘Het Garrels-orgel van Purmerend’ uitgegeven (druk: Fa. Rijser te Purmerend). Naast een uitgebreide beschrijving van het Garrels-orgel bevat deze publicatie onder meer ook artikelen over de Nicolaaskerk, de Katholieken in Purmerend en de Stad Purmerend. En voorzien van vele foto’s en afbeeldingen.
Tijdens het concert van 24 september werd het boek gepresenteerd.

Aan het Bätz-orgel werd een belangrijke werkzaamheid uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw: de niet-oorspronkelijke transpositie-inrichting (naar 440Hz) werd definitief verwijderd waardoor het instrument veel minder kwetsbaar werd. Dit project vormde onderdeel van de meerjarige planning van groot onderhoud aan het Bätz-orgel en het Garrelsorgel.

Gedurende het jaar werden van tijd tot tijd de tongwerken van het Garrelsorgel door Flentrop of in eigen beheer gestemd en vonden kleine herstelwerkzaamheden plaats, door Flentrop Orgelbouw hetzij door de stichting zelf. Het voornoemde schema voor groot onderhoud werd als gebruikelijk geactualiseerd.
Dit schema is ook bijlage bij de jaarlijkse subsidieverantwoording aan de gemeente Purmerend.

Het aantal donateurs ('Vrienden' genoemd) bleef stabiel rondom de tachtig.

Evenals in 2016 bestond het bestuur van de stichting in 2017 uit vijf leden, daarvan was één lid benoemd namens de gemeente Purmerend en één lid namens de Rooms-Katholieke Parochie.  N.B.: De stichting heeft geen personeel in dienst noch anderzijds is sprake van betaalde krachten, ook beschikt de stichting niet over een kantoor of enige huisvesting. Alle inzet gebeurt door vrijwilligersuren. Gezien de activiteiten, de doelstelling en de organisatie van de stichting is dit Activiteitenverslag tevens te beschouwen als het jaarverslag over het jaar 2017.

Januari 2018, namens de Stichting Garrelsorgel Purmerend, Peter K. van Voorst, voorzitter-secretaris