Historie van de stichting Garrelsorgel Purmerend

Tot 1970 was de Nicolaaskerk van Purmerend onder naam Grote Kerk in gebruik door de Hervormde Gemeente. Sinds de jaren '40 van de vorige eeuw bestond de Vereniging van Orgelvrienden. Deze vereniging organiseerde concerten op het Garrelsorgel in de Grote Kerk en spande zich in het orgel in goede staat te houden. Voor die tijd concerteerde de toendertijd zeer bekende organist Jan Zwart regelmatig op de woensdagavond in die jaren '30 op het Garrelsorgel van Purmerend. De 'Vereniging van Orgelvrienden' ging in de jaren '70 van de vorige eeuw over in de Stichting Orgelkring Waterland, waarbij naast het Garrelsorgel ook de andere historische orgels in de regio Waterland bij de activiteiten werden betrokken. Deze stichting is nog immer actief en organiseert jaarlijks in het kader van het "Waterlands Orgelfestijn" een concert op het Garrelsorgel.


Het Garrelsorgel was na 1976 jarenlang elders in opslag. Gedurende die periode van opslag werden meerdere initiatieven ontplooid te komen tot restauratie en terugplaatsing van het orgel. In 1994 werd door de bekende Purmerender Jan ten Cate bij zijn testament de Stichting Restauratie Garrelsorgel opgericht. Na het overlijden van de heer ten Cate vormde de opbrengst uit zijn nalatenschap het startkapitaal voor de restauratie van het Garrelsorgel. Het bestuur van deze stichting werd gevormd door Peter Kersloot, Wolbrecht van Heuvel, Anneke Schoorl en Yvonne Wilders. Met niet aflatende ijver en inzet heeft dit viertal er voor kunnen zorgen dat het Garrelsorgel zou worden gerestaureerd en weer kon terugkeren in de kerk aan de Kaasmarkt. De stichting werd hierin bijgestaan door Jan Jongepier, die jarenlang als organist verbonden was aan het Garrelsorgel en voor de restauratie tot adviseur was aangesteld. De voorgenomen restauratie van het orgel kon definitief worden toen in het kader van de zogeheten Kanjerregeling van de Rijksoverheid de nodige middelen voor restauratie van het kerkgebouw èn het Garrelsorgel beschikbaar kwamen. Zo kon het Garrelsorgel in september 2003 na volledige restauratie feestelijk in gebruik genomen worden in de inmiddels ook gerestaureerde Nicolaaskerk.
Het kwartet Kersloot, van Heuvel, Schoorl en Wilders beschouwde zijn taak als beëindigd en droeg de stichting over aan een nieuw bestuur. De stichting is hen veel dank verschuldigd voor hun initiatief, hun inzet en het succesvolle resultaat. De stichting ging verder onder de aangepaste naam Stichting Garrelsorgel Purmerend en richtte zich verder op het beheer, onderhoud en gebruik van het Garrelsorgel, waar naderhand ook de verantwoordelijkheid voor het Bätz-orgel bij kwam.