Het Garrelsorgel van Purmerend bestaat 275 jaar

In 1742 was de oplevering van het door orgelmaker Rudolph Garrels gebouwde grote orgel in de toenmalige gotische kerk aan de Kaasmarkt van Purmerend. Een instrument dat naderhand grote faam verwierf en zich sinds 1853 bevindt in de toen gebouwde koepelkerk, de huidige Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt.

Omdat 1742 de tijd van Johann Sebastian Bach markeert, organiseert de Stichting Garrelsorgel Purmerend dit jaar zes concerten in de Nicolaaskerk waarbij alle werken op naam van Bach zullen staan. In die 275 jaren heeft het Garrels-orgel stormen doorstaan zodat Purmerend van geluk van mag spreken dat het monumentale orgel zich nog steeds aan de Kaasmarkt bevindt. In 1850 werd de gotische kerk gesloopt en gelukkig werd het Garrels-orgel niet in de sloop meegenomen maar in de nieuwe kerk weer opgebouwd.

Een eeuw geleden waren er vergevorderde plannen het instrument geheel te vervangen door iets ‘moderners’. Ook dat ging gelukkig niet door. En toen in de vorige eeuw gezocht werd naar een nieuwe bestemming voor de kerk aan de Kaasmarkt was het orgel 26 jaren elders opgeslagen in afwachting van de mogelijkheid van restauratie en terugplaatsing. Zelfs de sloop van de Koepelkerk werd toen ternauwernood voorkomen!

In 2003 werd het orgel na restauratie weer in volle glorie teruggeplaatst in de kerk die als Nicolaaskerk inmiddels in gebruik was bij de rooms-katholieke parochie. In de jaren ’90 had de gemeente Purmerend het Garrels-orgel aan de Stichting Garrelsorgel Purmerend in eigendom overgedragen.

Zondag 22 januari a.s. is het eerste concert in de reeks van zes die dit jaar die geheel in het teken staat van Johann Sebastian Bach. Niet alleen zullen Bachs composities klinken maar ook allerlei bewerkingen ervan. Het Garrels-orgel is uitstekend geschikt voor de muziek van Bach. Dat eerste concert wordt gegeven door organist Henk van Zonneveld en de Hongaarse countertenor Barnabás Hegyi. Van Zonneveld, een groot Bach-kenner, stelde een zogeheten Orgelmis samen bestaande uit de vijf vaste misdelen van de rooms-katholieke traditie, die worden gespeeld en gezongen. Zelfs het publiek krijgt de gelegenheid een koraal mee te zingen. Het programma wordt omsloten door één van Bachs grootste orgelwerken, aangeduid als de grote e-moll.

Het concert op 22 januari begint om 15.30 uur en na afloop nodigt de stichting de aanwezigen uit het glas te heffen op dit bijzondere jaar voor het Garrels-orgel.