Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2023.

 Alle activiteiten vonden plaats in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt te Purmerend.

In chronologische volgorde zijn de volgende activiteiten van 2023 als volgt te noemen:


 Zondag 15 januari, 15.30 uur: Concert ‘Geen dag zonder Bach’.

                  Wim Dijkstra, orgel - Takako Kunugi, fagot - Lotte Beukman, cello –

                   Huub van de Velde, contrabas.

 Zaterdag 18 maart, 10.00 uur: Dick Koomans (Flentrop) en orgelstudenten uit Azië.

 Woensdag 12 april, 09.30-13.00 uur: Studiedag Utrechts Conservatorium,

                      docenten en 10 studenten. Leiding orgeldocent Reitze Smits.

 Donderdag 4 mei, vanaf 20.00 uur: medewerking aan 4 mei herdenking, Garrels-orgel.

 Zondag 7 mei, 15.30 uur: Concert ‘Dietrich Buxtehude’.

                       Tjeerd van der Ploeg, orgel – Dubbelkwartet ‘Fonte di Musica’ (Alkmaar)

 Vrijdag 19 mei, 09.00-11.30 uur: Bezoek Culturele Commissie St. Joriskerk Amersfoort

                         met organist Rien Donkersloot. Contact: Johan van der Steen.

 Zaterdag 27 mei, 14.00-16.00 uur: ‘Open kerk en de orgels klinken’.

 Zondag 18 juni, 15.30 uur: Concert ‘Orgel & Basklarinet’.

                       Henny Heikens, orgel -  Jelte Althuis, basklarinet.

 Dinsdag 20 juni, 14.00 uur : Groep uit Schotland o.l.v. musicus Chris Bragg,

               met o.a. John Erskine (Engeland) en Barry Jordan, organist Dom Magdeburg                   (Dld.).

 Zaterdag 24 juni, 14.00-16.00 uur: ‘Open kerk en de orgels klinken’.

 Maandag 17 juli, 15.00-17.30 uur: ‘Dutch Organ Tours’ (Johan Stolk) met organisten                       uit Nederland en USA.

 Woensdag 19 juli, 20.00 uur: Concert ‘Stichting Orgelkring Waterland’.

                  Organist Peter Ouwerkerk.

 Zaterdag 29 juli, 14.00-16.00 uur: ‘Open kerk en de orgels klinken’.

 Woensdag 9 augustus, 15.00-17.00 uur: ‘Dutch Organ Tours’ met organisten uit                                 Nederland en Hong Kong.

 Donderdag 10 augustus, 19.00-22.00 uur: masterclass Tjeerd van der Ploeg aan

                         orgelstudent uit Engeland (via Flentrop).

 Zaterdag 26 augustus, 14.00-16.00 uur: ‘Open kerk en de orgels klinken’.

 Zaterdag 9 september, 14.00-17.00 uur: ‘Open Monumentendag’.

                     ‘Open kerk en de orgels klinken’. I.s.m. gemeente Purmerend en de                                  samenwerkende   toneelverenigingen ‘Purmerends Palet’.

 Zondag 1 oktober, 15.30 uur: Concert ‘Canto Ostinato’.

            Matthijs Koene, panfluit - Geerten van de Wetering, orgel – Beate Loonstra, harp.

 Maandag 2 oktober, 12.30-15.00 uur:

              ‘Dutch Organ Tours’ met organisten uit Californië / USA.

 Zaterdag 14 oktober, 15.30 uur: Concert ‘Carminis Ensemble’ en organist Tjalling                                     Roosjen.    Thema: Franse barok.

 Ter toelichting:

 In 2022 werd gestart met de activiteit ‘Kerk open, Orgels spelen’. Op de laatste zaterdag van de maanden mei tot en met augustus is dan gedurende een aantal uren in de middag de Nicolaaskerk vrij toegankelijk voor publiek waarbij men het bijzondere interieur van het kerkgebouw alsmede de drie historische orgels kan bekijken en daar zo gewenst toelichting bij krijgt. De orgels worden bespeeld en het Garrels-orgel kan boven worden bezocht. Ook gebeurt dit op de ‘Open Monumentendag’ in september.

In 2023 werd deze activiteit voortgezet gezien de getoonde belangstelling. Deze belangstelling betreft primair het winkelend publiek in het centrum van Purmerend dat gebruik maakt van deze laagdrempelige mogelijkheid de Nicolaaskerk te bezoeken en de orgels te horen. Echter ook komen bezoekers gericht kijken en luisteren. Vooral ook het bezoek aan het Garrels-orgel valt daarbij zeer in de smaak, waarbij de grote aandacht van kinderen en jongeren opvalt. Met deze activiteiten voorziet de stichting met name in haar educatieve- en promotionele taken.

In 2023 werd tijdens de ‘Open Monumentendag’ tevens samengewerkt met ‘Purmerends Palet, van de samenwerkende toneelverenigingen: de opvoering van ‘Meneer Rudolph Garrels, orgelmaker te Purmerend’.

 Met regelmaat werden organisten uit Nederland (amateurs en professionals) op hun verzoek in de gelegenheid gesteld het Garrels-orgel te bespelen. In 2023 werd de samenwerking aangegaan met ‘Dutch Organ Tours’, de organisatie die bezoek aan en bespeling van historische orgels in Nederland faciliteert voor buitenlandse organisten. Dit in het kader van de promotionele taak van de stichting het Garrels-orgel van Purmerend alom bekend te doen zijn.

 Onderhoud:

Het reguliere stemwerk van de zogeheten tongwerken werd in eigen beheer uitgevoerd.

Herstelwerkzaamheden werden door Flentrop Orgelbouw uitgevoerd aan het Bätz-orgel en het Garrels-orgel. Voor 2023 geprogrammeerde stem- en intonatiewerkzaamheden door Flentrop Orgelbouw werden doorgeschoven naar 2024 waarbij meerdere voorziene werkzaamheden kunnen worden gecombineerd. Dit mede conform het lopende onderhoudsschema voor de periode 2019-2024.

  

Het aantal donateurs ('Vrienden' genoemd) bleef op gelijk niveau. Het bestuur van de stichting bestond in 2023 uit vijf leden, daarvan was (in overeenstemming met de stichtingsstatuten) één lid benoemd namens de gemeente Purmerend en één lid namens de Rooms-Katholieke Parochie.

De verkoop van artikelen als boeken, brochures en cd’s loopt beperkt doch gestaag door.

 N.B.: De stichting heeft geen personeel in dienst noch anderzijds is sprake van betaalde krachten, ook beschikt de stichting niet over een kantoor of enige huisvesting. Alle inzet gebeurt met vrijwilligersuren. Omdat de stichting derhalve een laag niveau van vaste kosten heeft, kon het jaar 2023 financieel in goede orde worden afgesloten mede dankzij de subsidie van de gemeente Purmerend.

Gezien de activiteiten, de doelstelling en de organisatie van de stichting is dit Activiteitenverslag (samen met de Jaarrekening 2023) te beschouwen als het jaarverslag over het jaar 2023.

Januari 2024, namens de Stichting Garrelsorgel Purmerend,

Peter K. van Voorst, voorzitter-secretaris