De Nicolaaskerk van Purmerend


De Nicolaaskerk van Purmerend: drie historische orgels. De huidige kerk aan de Kaasmarkt van Purmerend dateert uit het jaar 1853. In de "Grote Kerk” deed sindsdien het Garrels-orgel dienst. In de 20e eeuw werd het een aantal jaren lang vergezeld door een Bätz-orgeltje als koororgel, dat gebouwd was voor een particulier in Amsterdam. Na de theater-periode van de 70er en 80er jaren van de 20e eeuw werd het gebouw in 1989 door de R.K. Parochie HH. Nicolaas en Catharina in gebruik genomen. Een kerk zonder orgel, met alleen een lege monumentale orgelkas. In 2000 kon de Nicolaasparochie een orgel overnemen uit de nabijgelegen voormalige Doopsgezinde Kerk aan de Kanaal-straat. Dit orgel was in 1864 door Christian Gottfried Friedrich Witte gebouwd en verkeerde in praktisch ongewijzigde staat.
Het werd in de jaren ’90 door Flentrop gerestaureerd en in de reeds eerder geplaatste orgelkas ingebouwd. Sindsdien begeleidt het orgel de mis en het koor. Het staat op een balkon in één van de bogen, en past zowel uiterlijk als klanktechnisch uitstekend in het gebouw.Het Garrelsorgel kwam in 2003 terug in de kerk, en tegelijkertijd kreeg ook het Bätz-orgeltje na vele omzwervingen weer een plaats in deze kerk. 

Dit instrument dateert uit 1777 en werd gebouwd door Gideon Thomas Bätz, die daarbij van ouder pijpwerk gebruik maakte. Tot 2003 stond dit prachtige instrument in de Raadzaal van het voormalige stadhuis, aan de overkant van de Kaasmarkt. Dit Bätz-orgel had aan het eind van de jaren ’70 reeds een restauratie ondergaan. Met drie gerestaureerde historische orgels van verschillende aard en omvang is de Nicolaaskerk van Purmerend een in Nederland bijzondere orgellocatie.