Overige concerten, evenementen en bezoek

Andere activiteiten:

Naast de organisatie van concerten voert de ‘Stichting Garrelsorgel Purmerend’ een ruim aantal andere activiteiten. Evenals bij de concerten is de Nicolaaskerk altijd de plaats van uitvoering. Als volgt:

 

Het faciliteren van andere orgelactiviteiten zoals:

 - Het jaarlijkse orgelconcert in de zomer in het kader van het Waterlands Orgelfestijn van de ‘Stichting Orgelkring Waterland’.

- Activiteiten van het ‘Orgelnetwerk Noord-Holland’.

- Studiebijeenkomsten, workshops, masterclasses e.d. door conservatoria of andere organisaties en/of individuele docenten.

- Concerten in het kader van het ‘Internationaal Orgelfestival Haarlem’, het ‘Orgelfestival Holland Alkmaar’ en andere orgelfestivals.

 

De activiteit ‘Kerk open, orgels spelen’:

 Op bepaalde zaterdagmiddagen in de zomer en tijdens de ‘Open Monumentendag’ in september is de Nicolaaskerk vrij toegankelijk en klinken de orgels. Bezoekers bekijken het monumentale interieur van de kerk, horen de drie historische orgels klinken en kunnen het Garrels-orgel bezoeken. Dit alles zo gewenst met de nodige toelichting.

 

Bezoek en bespeling:

Het Garrels-orgel van Purmerend is tot ver over de landsgrenzen bekend! Daarom wordt het Garrelsorgel van Purmerend regelmatig bezocht door groepen orgelliefhebbers en geïnteresseerden, zowel uit binnen- als buitenland. Organisten, zowel vakorganisten als amateurs, kunnen op verzoek het Garrels-orgel bespelen. Amateurs dienen dan wel aan zekere criteria v.w.b. opleiding en ervaring te voldoen, en zij betalen een bescheiden bedragje voor een dergelijk bezoek. Excursie-groepen uit binnen- en buitenland zijn van harte welkom.

Voor excursies, presentaties, bespelingen e.d. kunt u een e-mailbericht naar ons adres zenden (zie de rubriek Neem contact op). U ontvangt spoedig daarna bericht om zo mogelijk een afspraak voor het bezoek aan de Nicolaaskerk te maken.

 

Beheer en onderhoud:

 De ‘Stichting Garrelsorgel Purmerend’ is eigenaar van het Garrels-orgel en het Bätz-orgel. Dat stelt derhalve hoge eisen aan zorgvuldig beheer van deze kostbare instrumenten. Ook het Witte-orgel (eigendom van de RK-parochie) wordt door de stichting beheerd.

Periodiek onderhoud, herstellingen en andere voorkomende werkzaamheden worden in opdracht van de stichting uitgevoerd, over ’t algemeen door Flentrop Orgelbouw te Zaandam. Het zogeheten stemmen van de tongwerken en kleine herstellingen worden door de stichting in eigen beheer uitgevoerd.