Nieuws


Overdracht Bätz-orgel - woensdag 5 februari 2014

Bätz-orgel door gemeente Purmerend overgedragen aan de stichting.
Het bijzonder fraaie Bätz-orgel uit 1777 heeft al op veel locaties in Noord-Holland gestaan. In Purmerend arriveerde het voormalige huisorgel in de toen nog geheten Grote Kerk aan de Kaasmarkt.Ook verbleef het in de toenmalige Gereformeerde Kerk aan de Gedempte Singelgracht en verhuisde daarna naar de trouwzaal in het voormalige stadhuis aan de Kaasmarkt. Toen in 2003 het Garrelsorgel na vele jaren afwezigheid weer in de Nicolaaskerk werd 
teruggeplaatst (na restauratie!) kon ook het Bätz-orgel weer terugkeren naar de Nicolaaskerk. Na ooit door de Hervormde Gemeente Purmerend te zijn gekocht, kwam het instrument naderhand in eigendom van de gemeente Purmerend die het ook heeft laten restaureren.

Op 5 februari 2014 werd het Bätz-orgel door burgemeester Don Bijl van gemeente Purmerend overgedragen aan de Stichting Garrelsorgel Purmerend, de stichting die ook al het Garrelsorgel in eigendom heeft.Een overdracht in de Nicolaaskerk die met de nodige publiciteit werd omgeven. Burgemeester Don Bijl benadrukte daarbij het belang deze historische instrumenten goed te beheren en te gebruiken. Peter van Voorst dankte namens de stichting de gemeente Purmerend voor de steun die wordt verleend om het Garrelsorgel, en nu ook het Bätz-orgel in stand te houden. 

Deze plezierige bijeenkomst werd door een ruim aantal personen en de pers bijgewoond, waaronder wethouder Roald Helm en pastoor Marcello Salao Rocha.


Terug naar de vorige pagina >