Overige concerten, evenementen en bezoek

Ook andere organisaties organiseren van tijd tot tijd orgelconcerten in de Nicolaaskerk van Purmerend. Daarvan te noemen het jaarlijkse concert van de Stichting Orgelkring Waterland in het kader van het 'Orgelfestijn Waterland'. 

Het 'Orgelnetwerk Noord-Holland' maakt ook regelmatig gebruik van de Nicolaaskerk en de zich daar bevindende drie historische orgels, met uiteraard een centrale plaats voor het Garrelsorgel. 

De activiteiten betreffen presentaties, bijzondere concerten, cursussen, etcetera.

Ook wordt het Garrelsorgel van Purmerend regelmatig bezocht door groepen orgelliefhebbers en geïnteresseerden, zowel uit binnen- als buitenland. Het Garrelsorgel is tot ver over de landsgrenzen bekend! Organisten, zowel vakorganisten als amateurs, kunnen op verzoek het Garrelsorgel bespelen. Amateurs dienen dan wel aan zekere criteria v.w.b. opleiding en ervaring te voldoen, en zij betalen een bescheiden bedragje voor een dergelijk bezoek.
Voor excursies, presentaties, bespelingen e.d. kunt u een e-mailbericht naar ons adres zenden (zie de rubriek Neem contact op). U ontvangt spoedig daarna bericht om zo mogelijk een afspraak voor het bezoek aan de Nicolaaskerk te maken.